Boka in i kalendern!

Stadsarkitektföreningen bjuder in till jubileumskonferens:

100 år av nytta - då, nu och imorgon!

7/11 - Föreläsningar och workshops

8/11 - Stadsvandring: Folkhemmet i Årsta

Konferensen avslutas med en Jubileumsmiddag den 7/11 kl 19.30

Obs! Fullständigt program kommer

Sveriges Stadsarkitektförening

Arkitekter i offentlig tjänst

SSF är en ideell förening av alla arkitekter i kommunal tjänst och andra arkitekter med kommunalt uppdrag inom plan- och byggnadsväsendet. Gemensamt för medlemmarna är att arbeta för en politiskt styrd organisation med ett lagmässigt regelverk (PBL).

Vad vi gör


Varför behövs Sveriges Stadsarkitekt Förening, förkortad SSF, och vad gör vi?

Bli medlem


För dig som är arkitekt i kommunal tjänst eller på annat sätt utför uppdrag åt kommun inom plan- och byggväsendet.

Styrelsen


Styrelsen väljs på årsmötet som brukar hållas i anslutning till föreningens årliga stadsarkitektdag.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer ut ett fåtal gånger per år.