Stadsarkitektdagen

Varje år arrangerar föreningen en föreläsningsdag som tar upp aktuella frågeställningar som har med stadsbyggnad att göra. Syftet med dagen är att ge inspiration och nya infallsvinklar i det valda ämnet och dagen fungerar som en mötesplats för nya och gamla medlemmar.

Stadsarkitektdagen åtföljs alltid av föreningens årsmöte.

Stadsarkitektdagen 2023 hölls den 12-13 oktober på Kristinehovs Malmgård i Stockholm

Stadsarkitektdagen 2023

12-13 oktober, Stockholm

Mellanrummets möjligheter

Hur kan glappen överbryggas - och forsätta ge god livsmiljö?