Går det offentliga före -

(Vad) får kvalitet kosta?

Stadsarkitektdagen 2019, 4 oktober, Röhsska museet, Göteborg

Årets stadsarkitektdag på Röhsska museet i Göteborg tar pulsen på hur offentlig stadsutveckling och byggande går före medinnovativa processer och lösningar för ett hållbart samhällsbygge.


Vilka krafter påverkar och styr?


Medverkande under dagen kommer från olika typer av verksamheter och beskriver sin syn påsamtiden och framtiden.