Hedersutmärkelse

Sedan år 2000 delas stadsarkitektföreningens hedersdiplom ut för att uppmärksamma och ge spridning åt föredömliga arbetsinsatser.


Ändamålet:


Att uppmärksamma och ge spridning åt förtjänstfulla arbetsinsatser för god arkitektur till det allmännas uppskattning och glädje i en kommun.


Mottagare:


Alla som verkar i föreningens anda, dvs för god arkitektur i en kommun.


Jury:


Utgörs av styrelsen. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.


Förslag till pristagare:


Förslag kan inlämnas av föreningsmedlem och styrelse. Giltligt förslag skall innehålla namn, beskrivning med dokumentation samt motivering av förslaget. Juryns beslut kan inte överklagas.


Utmärkelse:


Diplom med motivering samt märke med föreningens tecken. Utdelning sker i samband med föreningens årsmöte.


Dessa har hittills mottagit priset:


  • 2011 Göteborg stad, för återinrättande av stadsarkitekttjänst.
  • 2010 Skanska nordvästra Skåne, för sin roll som beställare
  • 2005 Kerstin Stenberg
  • 2001 Ivo Waldahör
  • 2000 Ulf Liedström