Reformering av PBL – vad händer med livsmiljön?

Stadsarkitektdagen 2017, 6 oktober, Saturnus Konferens, Stockholm

Förväntningarna på vad planeringen ska lösa är stora – en god gestaltad livsmiljö, ett hållbart samhälle, klimatsäkra och mera jämlika städer, energisnåla hus, artrikedom och ekosystemtjänster och naturligtvis massor av nya bostäder. Samtidigt som förväntningarna ökar tas många verktyg bort eller försvagas. Både lagstiftningen och handläggare/planerare framställs som hinder, regler och byråkrati ska bort, bostadsbristen ska lösas genom attefallshus och modulhus. På agendan just nu finns bland annat serietillverkade hus och diskussioner om att ta bort detaljplanen.


Alla politiska partier verkar vara ense om att den hållbara framtiden ska byggas med färre plan- och byggregler. Men varför har reglerna tillkommit? Blir det bra livsmiljöer och rättssäkert utan detaljplaner? Kommer marknaden att bygga jämlika och klimatsäkra städer? På Stadsarkitektdagen 2017 diskuteras frågan vem som ska ta ansvar för helheten när politiken vill förenkla och den offentliga sidan får allt sämre möjligheter att påverka utvecklingen.


Örjan Wikforss, Anna Sander, Bertil Malmström och Anders Sjelvgren är några av talarna som deltar.