Boom utan krasch?

Stadsarkitektdagen 2022, 14 oktober, Stockholm

Intresset för utbyggnad utanför storstäderna ökar, dels som en följd av återindustrialiseringen, dels en flytt till småstadens kvaliteter. Hur planerar vi för hållbar tillväxt? Vilka verktyg finns?


Syftet med dagen är att kollegor träffas, lär sig & utbyter idéer. Deltagarna ska få med sig goda exempel och verktyg, samt känna sig stärkta att ta diskussioner i sin roll på hemmaplan.