Kampen om ytorna - hur ekonomin kan stödja ett hållbart genomförande

Stadsarkitektdagen 2020, 9 oktober, Uppsala

Avsikten var att hålla dagen den 9 oktober 2020 i Uppsala.


Men, på grund av pandemin, blev mötet inställt.